• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Globalne wyzwania gospodarcze: ubóstwo, nierówności.

Rynek zabezpieczeń jest najogromniejszym rynkiem nadzorowanym przez krajowy rejestr finansowy w Polsce. Dzisiaj ubezpieczyć można praktycznie wszystko, na dodatek przed wszelkimi zagrożeniami i ryzykami. Przeważnie jednakże wyprzedawanym ubezpieczeniem jest zakopane ubezpieczenia – czyli ubezpieczenia od odpowiedzialności obywatelskiej. Wyróżniamy trzy główne grupy ubezpieczeń OC: ubezpieczenie OC pojazdu, OC zawodowe i OC w życiu prywatnym. Tu pzu zakopane chroni nas przed następstwami finansowymi, kiedy wyrządzimy szkodę na osobie lub mieniu w czasie kierowania pojazdem ustawowo dopuszczonym do ruchu drogowego. Na pewno ubezpieczenie chroni przed odpowiedzialnością powiązaną ze szkodami powstałymi w wyniku pracy: kiedy zostanie zniszczone zlecone mienie, kiedy błąd narazi klientów lub ewentualnie robotników na straty oraz tak dalej – tutaj zobacz ofertę. Ostatnia grupa zabezpieczeń OC chroni nas przed odpowiedzialnością w życiu prywatnym: gdy w czasie wolnym od pracy zdarzy się coś, za co będziemy musieli ponieść odpowiedzialność finansową związaną z uszkodzeniem mienia bądź też zdrowia osób trzecich – na przykład przez awarię w mieszkaniu, której efekty odczują sąsiedzi.

1. Przejdź dalej

2. Kliknij tutaj

3. Tutaj

4. Zobacz więcej

5. Czytaj dalej

Categories: Finanse

Comments are closed.